Sociale mobiliteit: individuen, groepen en buurten

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Sociale mobiliteit: individuen, groepen en buurten
Kernwoorden: sociale stijging, sociale cohesie, sociale mobiliteit
Projectleiding: Universiteit van Amsterdam
Partners: Almere, Amsterdam, Delft, Den Haag, Nijmegen, Utrecht (stad), Mitros
Looptijd: 2008-2013

Aanleiding

Hoe vinden processen plaats van sociale stijging van individuen, groepen (tweede generatie Turken en Marokkanen) en buurten? Hoe verhouden deze processen zich tot elkaar en hoe kunnen ze verklaard worden? Dit onderzoek gaat daarop in.

Toelichting

In het debat over stedelijke vernieuwing verschuift de aandacht van sociale cohesie naar sociale mobiliteit. De opwaartse en neerwaartse ontwikkeling van buurten kan de ontwikkeling van inwoners bevorderen of hinderen. De middenklasse (of delen daarvan) kan mogelijk een rol spelen in het ‘omhoog werken’ van mensen met minder sociaal, cultureel en economisch kapitaal.

Uitkomsten

Sociale en ruimtelijke mobiliteit is niet alleen een materieel proces, maar heeft sociale, mentale en emotionele aspecten. Deze worden beïnvloed worden door normen in de maatschappij, door politieke debatten, gemeentelijk beleid en door herstructureringsprojecten.

Publicaties en links

  • Een ander verhaal - Nieuwe inzichten over sociale en ruimtelijke mobiliteit in Nederland
  • Social and Spatial Mobility and the Quest for Normalcy