Smart City Urban Joy Index (2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

De Smart City Urban Joy Index[1](2014) geeft op een puntenschaal van 0 tot 100 weer hoeveel levensvreugde de respondenten aan hun stad verbinden.


Waar gaat het over?

De Smart Urban Joy Index is gebaseerd op de uitkomsten van vijf stellingen:

 • Ik vind het boeiend en prikkelend om in mijn stad te wonen;
 • ik vind mijn stad erg aantrekkelijk;
 • ik leef graag in mijn stad;
 • ik kan me geen leven ergens anders voorstellen;
 • ik ben blij dat ik in deze stad woon;
 • indien mogelijk wil ik de komende 5 tot 10 jaar in mijn stad blijven.


De factoren van stedelijk geluk geven weer in hoeverre de ondervraagden de desbetreffende factor onderschrijven. Het gaat om de volgende factoren:

 • Het grandioze geheel;
 • de levendigheid;
 • jezelf opnieuw uitvinden;
 • de infrastructuur;
 • de verscheidenheid;
 • het thuisgevoel.

Proces achter de studie

De resultaten van de Smart Urban Joy Index zijn gewogen aan de hand van de officiële structuren volgens leeftijd en geslacht om de representativiteit van het onderzoek te garanderen. De vragen zijn door de respondenten beantwoord op basis van het volgende schema: In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen over de stad waar u woont? Een 11-puntsschaal: van ‘0% = helemaal mee oneens’ tot ‘100% = helemaal mee eens’. De factoren van stedelijk geluk zijn in kaart gebracht met de vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over de stad waarin u woont? “0% = daar ben ik het volstrekt mee oneens” tot “100% = daar ben ik het volledig mee eens”. Met uitzondering van de index met betrekking tot “uitgebreide infrastructuur”. Dat was: 5 = slecht tot 1 = uitmuntend, dat is vertaald naar: “0% = slecht” tot “100% = uitmuntend”.


Kernwoorden

leefkwaliteit, leefomgeving, infrastructuur