Rotterdam

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van:

Deelnemer van:

Deelname in programma's

Programma Project Startjaar Status
Agenda Stad City Deal: Binnenstedelijk bouwen (via Zuidvleugel)
Agenda Stad City Deal: Circulaire stad 2016 in uitvoering
Agenda Stad City Deal: Klimaatadaptieve stad
Agenda Stad City Deal: Renovatiesprong
Agenda Stad City Deal: Roadmap Next Economy
Agenda Stad City Deal: Warm welkom voor talent
Agenda Stad City Deal: Kennis Maken 2017 In uitvoering
Pilot 'Verlichte regels winkelgebieden'
The Things Network 010
Doorbraak in Dienstverlening
Green Deals Green Deals: Zero Emission Stadslogistiek
Green Deals Green Deals: Verduurzamen Voedselconsumptie
Green Deals Green Deals: Het Nieuwe Draaien
Green Deals Green Deals: Duurzame aanpak Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
VerDuS-programma: KKS Concurrentiepositie van Nederlandse steden
VerDuS-programma: KKS Herstructurering van bedrijventerreinen
VerDuS-programma: KKS Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse
VerDuS-programma: KKS Globalisering van de arbeidsmarkt
VerDuS-programma: KKS Geslaagd in de stad
VerDuS-programma: KKS Brain drain of brain gain
VerDuS-programma: KKS Aanpak van voortijdig schoolverlaten
VerDuS-programma: KKS Economische stijging laagopgeleiden
VerDuS-programma: KKS Effecten wijkaanpak op langere termijn
VerDuS-programma: KKS Neveneffecten herstructurering minder dan verwacht
VerDuS-programma: KKS Branding en leefstijlen in de wijk
VerDuS-programma: KKS Vervallen buurten en de betekenis van sociale cohesie
VerDuS-programma: KKS Crisisplannen nauwelijks gebruikt
VerDuS-programma: KKS Effecten van prostitutiebeleid
VerDuS-programma: KKS Samenwerken rond veelplegers
VerDuS-programma: KKS Buurten, spanningen en conflicten – deel 1
VerDuS-programma: KKS Buurten, spanningen en conflicten – deel 2
VerDuS-programma: KKS Gezinsinterventies bij Curaçaose en Nederlandse gezinnen
VerDuS-programma: KKS Leefsituatie arbeidsmigranten in Nederland
VerDuS-programma: KKS Groot verschil opleiding tweede-generatie jongeren
VerDuS-programma: KKS Openbare ruimte anders gebruikt dan professionals denken
VerDuS-programma: KKS Leren participeren

Deelnemer in Europese projecten:

 • CityKeys
 • Celsius
 • Music
 • RainGain
 • LIFE-klimaat programma - Urban Adapt
 • European Innovation Partnership on Smart Cities & Communities
 • Espresso
 • Polis Network
 • FIWARE
 • Open & Agile Cities
 • Open4Citizens (via TU Delft)