OMRIN

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Omrin [1] is inzamelaar en verwerker van afval. De inzameling doen we voor 173.000 huishoudens in 16 Friese gemeenten, 3 Groningse en bijna 7.000 bedrijven. De verwerking doen wij voor circa 800.000 huishoudens en vele bedrijven. Omrin zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Dit is onze passie voor het sluiten van kringlopen.

Is actief in: