Grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling; de grens als vertrekpunt [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden gebiedsontwikkeling, grensregio’s
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Heerlen, Hengelo, Maastricht, Nijmegen, Kamer van Koophandel, Radboud Universiteit
Startjaar 2008 - 2013
Status Afgerond

Aanleiding

Een grenslandschap is zelden onderwerp van planning en ontwerp. Gebieden aan de grens worden meestal bezien vanuit het centrum van land, en liggen dus aan de achterkant. Dit levert vaak problemen op met contacten in het centrum (met 'de overkant') over de beeldvorming en economische draagkracht. Hoe kunnen grensregio's op een effectieve en attractieve manier de problemen, die samenhangen met de grensligging, aanpakken. En hoe kunnen ze de kansen van hun grensligging benutten?

Toelichting

In dit projecten is gekeken naar kansen van een grensligging en de mogelijkheden om grensoverschrijdende contacten te intensiveren. Het gebied tussen Nijmegen en Kleef (Duitsland) en op de Nederlands-Belgische grens bij Zeeuws-Vlaanderen stond centraal.

Uitkomsten

De inbreng van een toenemend aantal actoren en de in de loop van de jaren verschuivende verantwoordelijkheden en belangen van betrokken actoren op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau heeft geleid tot een sterk gegroeide bureaucratie en toenemende administratieve lasten bij de uitvoering van grensoverschrijdende projecten. Een aanzienlijk deel van de beperkende regelgeving voor de realisatie van het subsidieprogramma komt overigens niet uit Brussel, maar van nationale overheden. Uit dit onderzoek blijkt dat grensoverschrijdende contacten geïntensiveerd kunnen worden door onder andere gestructureerd regionaal overleg, wederzijdse kennis van de taal (overleggen gebeuren dikwijls in ieders eigen taal), openbaar vervoer dat niet stopt bij de grens, diploma’s die sneller erkend worden, en meer aandacht voor beeldvorming.

Publicatie en links

  • “Grensland, geschiedenis en toekomst van het grenslandschap; atlas, essays en ontwerp”. Te bestellen via Blauwdruk (in Nederlands en Engels).[2]
  • Proefschrift Mariska van der Giessen (RUN) 'Coping with complexity. Cross-border cooperation between the Netherlands and Germany'.[3]
  • Proefschrift Joren Jacobs (RUN) Understanding Cross-Border Spatial Planning.
  • Bijeenkomst ‘Grensevent’ (Antwerpen, juni 2013)
  • Artikel Geografie (maart 2013) ‘Maastricht en de Euregio Maas-Rijn’