Den Haag

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Gemeente Den Haag

Onderdeel van:

Deelnemer van:

Deelname in programma's

Programma Project Startjaar Status
VerDuS-Programma SURF STAD 2015 In uitvoering
Agenda Stad City Deal: Binnenstedelijk bouwen (via Zuidvleugel) 2016 In uitvoering
Agenda Stad City Deal: Klimaatadaptieve stad 2016 In uitvoering
Agenda Stad City Deal: Roadmap Next Economy 2015 In uitvoering
Agenda Stad City Deal: Stedelijke veiligheid 2016 In uitvoering
Agenda Stad City Deal: Warm welkom voor talent 2016 In uitvoering
VerDuS-programma: KKS Concurrentiepositie van Nederlandse steden 2012 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Aanpak van voortijdig schoolverlaten 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Veranderende huishoudens en ‘functies’ van woonmilieus 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Neveneffecten herstructurering minder dan verwacht 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Kwaliteit particuliere woningvoorraad 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Branding en leefstijlen in de wijk 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Buurten, spanningen en conflicten – deel 1 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Buurten, spanningen en conflicten – deel 2 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Leefsituatie arbeidsmigranten in Nederland 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Sociale mobiliteit: individuen, groepen en buurten 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS ’Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?’ 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Effecten van prostitutiebeleid 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Best Persons 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Goed bestuur in de stad 2008 Afgerond
Green Deals Green Deals: Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten 2013 Afgerond
Green Deals Green Deals: Visserij voor een Schone Zee 2014 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Schone Stranden 2014 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Autodelen: naar 100.000 deelauto’s in 2018 2015 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Het Nieuwe Draaien 2016 In uitvoering