City Brands Index (2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

De Anholt GFK City Brand Index meet de (aantrekkings)kracht en het imago van vijftig steden op basis van meer dan vijftig vragen. De studie geeft een holistisch perspectief van elke stad.[1]


Waar gaat het over?

De Anholt GFK City Brand Index kijkt naar zes percepties: aanwezigheid (de internationale status van een stad), plaats (fysieke aspecten), voorwaarden (basisbehoeften zoals accommodatie en de kwaliteit van openbare voorzieningen), mensen, hartslag (interessante dingen om te doen) en potentie (economische- en educatiemogelijkheden). De top-tien-steden uit de City Brand Index zijn opgenomen in het topstedenoverzicht[2] inclusief de scores.


Proces achter de studie

Voor de studie zijn in totaal 5.144 interviews afgenomen in Australië, Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Rusland, Zuid-Korea, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Volwassenen van 18 jaar of ouder zijn online geïnterviewd. In de studie is gebruik gemaakt van de meest up-to-date online parameters over gebruikerspopulaties. In elk land zijn de belangrijkste demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleiding afgewogen zodat de respondenten een juiste afspiegeling van de bevolking vormen. Het veldwerk is uitgevoerd van 8 mei 2013 t/m 23 mei 2013.


Kernwoorden

economie, onderwijs, leefomgeving