Buurten, spanningen en conflicten – deel 2 (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Buurten, spanningen en conflicten. Deelproject 2: Binding en identificatie van bewoners met hun buurt en stad
Kernwoorden: stedelijke conflicten, lokale conflictsituaties, beleid
Projectleiding: Universiteit van Amsterdam
Partners: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht (stad)
Looptijd: 2008-2013

Aanleiding

Stedelijke gemeenschappen veranderen snel. In bepaalde buurten komen spanningen regelmatig naar boven in de vorm van conflicten. Het onderzoek ‘Buurten, spanningen en conflicten’ geeft inzicht in de dynamiek van stedelijke conflicten en spanningen.

Toelichting

Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten. In deelproject 2 is onderzoek gedaan naar hoe bewoners zich binden aan hun buurt en stad en hoe zij zich daarmee identificeren. Er is onderzoek gedaan in Zaanstad, een middelgrote stad die te maken heeft met een instroom van bewoners van buiten, met name uit Amsterdam. Deze nieuwe bewoners lijken zich minder met een wijk of buurt te identificeren dan gevestigde bewoners. Hoe lopen de verbindingen en scheidslijnen tussen gevestigden en nieuwkomers, tussen huurders en kopers? Hoe binden zij zich aan de streek, de stad en de buurt? En hoe beïnvloeden deze processen de beleving en het gebruik van publieke ruimte?

Deelproject 1 gaat in op de vraag welke interventies geschikt zijn voor het omgaan met conflicten (lokale conflictsituaties in de vier grote steden).

Uitkomsten

Binding en identificatie is belangrijk bij herontwikkeling van de stad. In stedelijke en architectonische programma’s is vroegtijdig kennis nodig over lokale gewoonten en identiteiten, en hoe daar rekening mee gehouden kan worden. Het onderzoeksrapport biedt een aantal concrete handvatten voor beleid.

Publicaties en links

  • Onderzoeksrapport - Thuis in de stad (pdf)[1]
  • Artikel Rooilijn De wijk en het waterfront (pdf)[2]
  • Artikel voor de Volkshuisvesting Wonen in een gemengde straat (pdf)[3]
  • Boekjes 1 t/m 5 Deelproject 1 (Dynamiek van stedelijke conflicten en spanningen)[4]