Bodycams als leerinstrument

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Rotterdam pioniert met bodycams
Onderdeel van het initiatief 'Goed Opgelost!'.
Kernwoorden do, GDSC2016, smart cities
Initiatiefnemer Gemeente Rotterdam

In Rotterdam zijn medewerkers van Bureau Frontlijn de body-cam gaan gebruiken in hun werkzaamheden, uiteraard met uitdrukkelijke toestemming en met goede protocollen ter bescherming van de privacy en van de positie van de werknemer en inwoners.

Wat is de aanleiding?

De aanleiding was de onbekendheid met wat er nu werkelijk gebeurde tijdens huisbezoeken en andere situaties. Voor een goed oordeel over kwaliteit en effectiviteit waren we te afhankelijk van de ‘storytelling’ van de medewerker zelf. En hoe goed bedoeld en eerlijk ook, over je ‘blinde vlekken’ kan je zelf niet vertellen. En zo komen werkzaamheden niet op een hoger niveau. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers van bureau Frontlijn, maar voor alle medewerkers in de zorg en welzijnssector. Feitelijk iedereen die in een één op één situatie contact heeft met inwoners kan de kwaliteit van zijn werkzaamheden niet vergroten. Terwijl daar juist 70% van het leereffect vandaan komt.

Introductie

Probleem bij professionals in het veld (politie, beveiligers, maar ook hulpverleners op huisbezoek) is dat je je als leidinggevende:

 1. geen oordeel kan vormen over de kwaliteit van de performance van je medewerkers, immers je bent afhankelijk van ‘storytelling’ ze vertellen je zelf wat er precies is gebeurt.
 2. Dat maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk voor medewerkers om te leren op de werkplek. Ze zijn afhankelijk van collega’s of leidinggevende die er toevallig bij waren en die vinden het vaak ingewikkeld om zakelijke en concrete feedback te geven.
 3. Uit onderzoek blijkt dat –bij voldoende begeleiding- 70 % van het leren op de werkplek kan plaats vinden. Zonder objectieve feedback lukt dat dus niet.
 4. Met het gebruik van de body-cam ontstaat een unieke situatie. beelden (en geluid) geven een objectief beeld van wat zich werkelijk afspeelde. Ook kun je als medewerker zelf zien wat goed en wat minder goed ging. Je kan de beelden ook steeds opnieuw gebruiken, waardoor ook anderen ervan kunnen leren, van zowel ‘goede’ als ‘foute’ voorbeelden
 5. Voor burgers geldt hetzelfde. Tijdens hun begeleiding (sociale projecten) worden kunnen zichzelf terug zien, in bijvoorbeeld opvoedsituaties, of als ze andere vaardigheden oefenen.

Uiteraard zijn er protocollen ter bescherming van zowel burgers als medewerkers.

 • De inwoner moet uitdrukkelijk toestemming geven.
 • De beelden moeten zeer zorgvuldig worden bewaard.

Verder is leren een positief proces, dus moeten medewerkers zich ook veilig voelen.

Extra: We gaan de bodycams onder dezelfde voorwaarden nu ook inzetten in de gezinnen, bijvoorbeeld oefenen opvoedsituaties, oefenen sollicitatiegesprekken etc. om er op een positieve manier van te kunnen leren.

En de kosten?

Body-cams zijn relatief goedkoop, ongeveer 700 euro per stuk. Wel is er een abonnement nodig en is er een E-learning programma aan gekoppeld. Zo kunnen beelden veel vaker gebruikt worden. Totale kosten zijn 30.000 euro. Bij ons Bureau hebben we nu 6 bodycams 1 per team van ongeveer 20 mensen. Iedereen kan leren van de beelden en die kunnen ook meerdere keren worden gebruikt, dus er is een individuele winst en een groepswinst.

Wat levert het op?

 1. De body-cam wordt nu vooral gebruikt voor leerdoeleinden
 2. Bij professionals leverde het verrassende inzichten op, zoals zaken totaal over het hoofd zien tijdens een huisbezoek en verder praktische inzichten, zoals positie tijdens gesprekken en beter inzicht in het gedrag van de persoon die begeleid wordt.
 3. Studenten profiteren van de kennis en van de beelden, zodat ze veel kunnen leren van de ‘echte praktijk’.
 4. Ouders en anderen die begeleid worden leren veel over hun gedrag in opvoedsituaties, verzorging, maar ook bij het oefenen van andere vaardigheden, zoals contacten met organisaties, solliciteren enz.

Praktische informatie

* Naam: Barend Rombout
* Functie: Afdelingshoofd Bureau Frontlijn
* E-mailadres: b.rombout@Rotterdam.nl 
* Telefoon: 010-267 3324.