Amsterdam

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Deelname in programma's

Programma Project Startjaar Status
Agenda Stad City Deal: Circulaire stad nvt In uitvoering
Agenda Stad City Deal: Social return of investment nvt In ontwikkeling
Agenda Stad City Deal: Warm welkom voor talent 2016 In uitvoering
Agenda Stad City Deal: Kennis Maken 2017 In uitvoering
VerDuS-Programma SURF R-LINK 2015 In uitvoering
VerDuS-Programma SURF Scripts 2015 In uitvoering
VerDuS-Programma SURF Smart Cycling Futures 2015 In uitvoering
VerDuS-Programma SURF U-SMILE 2015 In uitvoering
VerDuS-Programma SURF STAD 2015 In uitvoering
VerDuS-Programma JPI Urban Europe IMAGINATION 2012 In uitvoering
VerDuS-Programma JPI Urban Europe Interethnic Coexistence in European Cities 2012 In uitvoering
VerDuS-Programma JPI Urban Europe APRILab 2012 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Smart Energy Cities 2013 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten 2013 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Grassen en Gewassen 2013 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Autodelen: naar 100.000 deelauto’s in 2018 2015 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Nederland op Weg naar Duurzame Zorg 2015 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Verduurzamen Voedselconsumptie 2015 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Bevorderen vraag naar duurzame warmte en koude in metropool 2015 In uitvoering
Green Deals Green Deals: Groene Daken fase 2 2016 In uitvoering
VerDuS-programma: KKS Concurrentiepositie van Nederlandse steden 2012 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Knooppuntontwikkeling 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Wijkeconomie 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Globalisering van de arbeidsmarkt 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Geslaagd in de stad 2011 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Aanpak van voortijdig schoolverlaten 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Effectiviteit brede scholen 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Veranderende huishoudens en ‘functies’ van woonmilieus 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Vervallen buurten en de betekenis van sociale cohesie 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Bindende invloed van middengroepen in gemengde buurten 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Gezinsinterventies bij Curaçaose en Nederlandse gezinnen 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Groot verschil opleiding tweede-generatie jongeren 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Openbare ruimte anders gebruikt dan professionals denken 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Sociale mobiliteit: individuen, groepen en buurten 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Leren participeren 2009 Afgerond
VerDuS-programma: KKS ’Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?’ 2012 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Crisisplannen nauwelijks gebruikt 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Buurten, spanningen en conflicten – deel 1 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Buurten, spanningen en conflicten – deel 2 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Best Persons 2008 Afgerond
VerDuS-programma: KKS Goed bestuur in de stad 2008 Afgerond
Green Deals Green Deals: Bio-WKK en restwarmtebenutting 2011 Afgerond
Green Deals Green Deals: Gemeente Amsterdam 2011 Afgerond
Green Deals Green Deals: Amsterdam: Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat 2011 Afgerond
Green Deals Green Deals: Uitbreiding Camping Zeeburg 2012 Afgerond
Green Deals Green Deals: Metropoolregio Amsterdam Elektrisch 2012 Afgerond

Samenwerkingsverbanden

Onderdeel van Vorm Opmerkingen
G4 informeel
Metropoolregio Amsterdam informeel
Netwerk Kennissteden informeel
Stadsregio Amsterdam Gemeenschappelijke Regeling
FIWARE
Open & Agile Cities
Connected Smart Cities Network vice-voorzitter
Eurocities
Metrex

Gevestigde organisaties

Organisatie Type Opmerkingen
AMS
Amsterdam Economic Board
Circle Economy
Pakhuis de Zwijger
Universiteit van Amsterdam Universiteit

Deelnemer van: