ADMIRE

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Explorail
Titel onderzoek: ADMIRE – ADvanced Monitoring and management of Intelligent Rail Infrastructure [1]
Projectleider: TU Delft
Partner: ProRail

Projectomschrijving

Over de huidige spoorinfrastructuur zijn voortdurend heel veel meet- en managementgegevens beschikbaar, afkomstig van verschillende bronnen. Om al die gegevens beter te kunnen gebruiken is een geïntegreerd en intelligent systeem nodig voor het monitoren en het ondersteunen van de besluitvorming over onderhoud, herstel en vervanging. Dit project ontwikkelt nieuwe intelligente, systematische, efficiënte en robuuste methoden om alle voortdurend binnenkomende metingen uit de spoorinfrastructuur te monitoren, alarm te slaan als een probleem optreedt of zich aankondigt, en de gepaste onderhouds-, herstel- of vervangingsmaatregelen te nemen om het probleem op te lossen.